POGOJI UPORABE


Datum posodobitve: 20-JAN-2023

Podjetje HealthCare Central Co.. („Health Central“ ali „mi“) po teh Pogojih uporabe storitve („Pogoji“) zagotavlja storitev za mobilne naprave, ki pomaga pri organiziranju, shranjevanju in upravljanju informacij, povezanih z vašo zdravstveno oskrbo ali oskrbo vaših otrok, staršev in ljubljenih, prek aplikacije z imenom HealthLy („HealthLy“), na operacijskih sistemih iOS ali Android, pod skupnim imenom „Aplikacija“, ter povezane spletne strani (vključno z različicami takšne spletne strani, optimiziranimi za mobilne naprave, „Spletna stran“). Aplikacija in Spletna stran skupaj imenujemo „Storitev“.

Natančno preberite naslednje Pogoje in našo Politiko zasebnosti, ki je vključena s sklicevanjem na te Pogoje. Ti Pogoji urejajo vaš dostop in uporabo storitev HealthCare Central in skupnih vsebin (opredeljenih spodaj) prek Storitve in predstavljajo zavezujočo pravno pogodbo med vami in HealthCare Central.

Potrjujete in soglašate, da z dostopom ali uporabo Storitev, ali prenosom, pošiljanjem ali objavljanjem katere koli vsebine iz Aplikacije ali na njej ali prek Storitev, kažete, da ste prebrali in razumeli ter se strinjate, da boste zavezani tem Pogojem, ne glede na to, ali ste se registrirali prek Storitve. Če ne sprejemate teh Pogojev, nimate pravice dostopati ali uporabljati Storitev.

NE PREDSTAVLJA MEDICINSKIH NASVETOV. ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ POKLIČITE 194.

Ne nudimo nobenih medicinskih ali farmacevtskih nasvetov. Nismo ponudniki zdravstvenih storitev. Posledično Storitve nimajo namena zagotavljati medicinskih ali farmacevtskih informacij ali nadomestiti nasvete zdravstvenega delavca. Storitve so izključno zasnovane za podporo, ne pa nadomestitev, odnosa, ki obstaja s katerim koli zdravnikom, farmacevtom in drugimi zdravstvenimi delavci. Kar delamo, je, da vam omogočamo način za prevzem nadzora in upravljanje osebnih zdravstvenih podatkov. Zelo resno jemljemo varovanje vaših zasebnih zdravstvenih informacij in vašo sposobnost nadzora in dostopa do teh informacij, in vaše podatke bomo uporabljali in razkrivali samo v skladu z našo Politiko zasebnosti.

PROFILI

Ko se registrirate v Aplikaciji zaradi dostopa do Storitev in uspešno dokončate postopek registracije računa, postanete "član" Storitve. Kot član imate možnost ustvarjanja enega ali več profilov za zdravstveno nego ("Profil") in dodajanja informacij, podatkov in slik v svoje Profile. Profil se lahko nanaša na vas ali na vašega otroka, starša ali drugega posameznika, o katerem skrbite. Kot član imate možnost, da povabite skrbnike tretjih oseb ("Skrbnik"), da dostopajo do Profilov, ki jih ustvarjate. Če se odločite, da povabite Skrbnika, da dostopa do vašega Profila(a), bo ta Skrbnik prejel povabilo, da se registrira v Storitvah, in bo moral dokončati postopek registracije računa, da postane član. Poleg tega bo vsak Skrbnik, ki ga povabite, da dostopa do vaših profilov, imel popoln dostop do vsebine vašega profila v okviru vašega profila, kot tudi možnost dodajanja, brisanja, distribucije, prenosa in urejanja istega. Zaradi občutljive in zasebne narave vaše zdravstvene oskrbe in oskrbe tistih, ki jih imate radi in za katere morda ustvarjate Profil, vam priporočamo, da zaščitite zasebne in občutljive informacije vsebovane v vaših Profilih in premislite, ali dovolite kateremu koli Skrbniku dostop do vaših Profilov. Vsi člani so odgovorni za nadzor vsebine Profila, ki jo naložijo ali dodajo v svoje Profile, ne glede na to, ali jo je postavil član, skrbnik ali tretja oseba.

Če ustvarjate Profil v imenu druge osebe, s sprejetjem teh pogojev potrjujete, da imate pooblastilo od te osebe, da ustvarite Profil v njenem imenu. V obsegu, v katerem izvajate dejanja v imenu osebe, ki jo skrbite, tudi potrjujete, da imate veljavna zakonska pooblastila za izvajanje tega dejanja v njenem imenu.

Imejte v mislih, da ste vi, ne HealthCare Central, odgovorni za vzdrževanje in zaščito celotne vsebine Profila. HealthCare Central ne bo odgovoren vam za kakršno koli izgubo ali poškodbo vsebine vašega Profila, niti za kakršne koli stroške ali izdatke v zvezi s ustvarjanjem varnostne kopije ali obnovitvijo katere koli vsebine vašega Profila.

SVETOVALCI ZA NEGO

Imamo tim posvečenih svetovalcev za zdravstveno nego, katerih naloga je, da vas podprejo na katerikoli način. Registracija pri nas za dostop do Storitev pomeni, da se strinjate, da vas HealthCare Central in svetovalci HealthCare Centrala lahko kontaktirajo glede Storitev, pa tudi storitev tretjih strani, ki vam jih lahko HealthCare Central omogoči v zvezi z vašim zdravjem in blaginjo. Storitve tretjih strani lahko vključujejo ponudbo načrtov zdravstvenega zavarovanja ali druge storitve, ki jih lahko občasno ponudimo. Strinjate se, da vas HealthCare Central lahko kontaktira v zvezi s storitvami HealthCare Central ali storitvami tretjih strani na različne načine, vključno, vendar ne omejeno na, e-pošto, sprejemno pošto v aplikaciji, neposredno pošto, telefon, mobilni telefon in SMS/tekstualna sporočila.

DODATNI POGOJI

Določena področja spletnega mesta (in vaš dostop ali uporaba določenih vidikov Storitev) lahko imajo različne določbe in pogoje, ki so objavljeni ali zahtevajo, da se strinjate in sprejmete dodatne določbe in pogoje, da dobite dostop ali uporabo tega področja lokacije ali Storitev. Vsi dodatni pogoji bodo na voljo vam ob trenutku, ko dostopate do tega ustrezna področja Spletnega mesta ali Storitev. Če obstaja konflikt med temi Pogoji in pogoji, ki so objavljeni za določeno območje Spletnega mesta ali določeno Storitev, bodo zadnji pogoji in določbe imeli prednost glede vaše uporabe ali dostopa do tega dela Spletnega mesta ali določenih Storitev, po potrebi.

MODIFIKACIJA

HealthCare Central si pridržuje pravico, po lastni presoji, da spremeni, ukine ali prekine storitve HealthCare Central ali da spremeni te Pogoje, kadar koli in brez predhodnega obvestila. Če spremenimo te Pogoje, bomo objavili spremenjene Pogoje in vas opozorili na spremenjene Pogoje v aplikaciji ali na kakršenkoli drug način, da vas obvestimo o spremembah. Prav tako bomo posodobili "Datum zadnje posodobitve" na vrhu teh Pogojev. S tem, ko nadaljujete z dostopom ali uporabo Storitev po tem, ko smo objavili spremembo v Aplikaciji ali smo vam poslali obvestilo o spremembi, pokažete, da se strinjate, da boste zavezani spremenjenim Pogojem. Če spremenjeni Pogoji niso sprejemljivi za vas, je edina rešitev, da prenehate uporabljati Aplikacijo in Storitve.

UPRAVIČENOST

Aplikacija in Storitve so namenjene izključno osebam, starejšim od 13 let. Vsak dostop ali uporaba Storitev s strani kateregakoli mlajšega od 13 let je izrecno prepovedan. Z dostopom ali uporabo Storitev izjavljate in zagotavljate, da ste stari 13 let ali več.

LASTNIŠTVO

Aplikacija, Storitev, novice in drugi vsebin, ki jih ponuja HealthCare Central preko njih, vključno z žigi, tržno podobo in besedilom, so avtorsko zaščiteni, zaščiteni z blagovno znamko in drugimi zakoni Združenih Držav Amerike in tujih držav ter so last imena HealthCare Central. Vse druge blagovne znamke, storitvene znamke, logotipi, poslovna imena in vsi drugi lastniški znaki so žigi ali registrirane blagovne znamke njihovih ustrezajočih lastnikov. Potrjujete in se strinjate, da so Aplikacija, Storitve in Vsebina, vključno z vsemi povezanimi pravicami intelektualne lastnine, izključna last HealthCare Centrala in njenih licenčnikov. Ne smete odstranjevati, spreminjati ali skrivati nobenih obvestil o avtorskih pravicah, žigih, storitvenih ali drugih lastniških pravicah, ki so vgrajena v aplikacijo, Storitve ali zdravstveno vsebino ali jih spremljajo.

Med vami in HealthCare Centralom, vsebina profila je in ostane izključna last vas kot člana. HealthCare Central nima nobene vsebine profila in njeno uporabo urejajo ti Pogoji in naša Politika zasebnosti.

LICENCA, KI JO DAJA ČLAN

Z omogočanjem katerekoli vsebine profila na ali preko Storitev, s tem dajete HealthCare Centralu po vsem svetu neodplačno, neodtujljivo, trajno, neekskluzivno, prenosljivo, popolnoma plačano pravico in licenco za dostop, uporabo, ogled, kopiranje, prilagajanje, preoblikovanje in prenos takšne vsebine profila samo na, preko ali s pomočjo Storitev in z omejenim namenom, da takšno vsebino profila naredi dostopno vam in vsem oskrbovancem, s katerimi se odločite deliti dostop do enega ali več vaših profilov preko Storitev in kot je drugače navedeno v naši politiki zasebnosti. V primeru, da se odločite omogočiti enega ali več profilov in njihovo ustrezno vsebino profila enemu ali več oskrbovancem, še naprej dajete HealthCare Centralu pravico, da podlicencira vsebino profila takemu oskrbovancu, da omogoči dostop in uporabo istega, kot to dovoljujejo Storitve. ČEPRAV JE KATERI KOLI OSKRBOVALEC POGOJEV ČLAN, NE MOREMO KONTROLIRATI UPORABE VSEBINE PROFILA OD KATERE KOLI OSKRBOVALKE IN SAMI STE ODGOVORNI ZA TO IN VSAKO ODGOVORNOST ZA TAK DOSTOP.

Potrjujete in se strinjate, da ste izključno odgovorni za vso vsebino profila, ki jo omogočite preko Storitev. Posledično izjavljate in jamčite, da: (i) ali ste edini in izključni lastnik celotne vsebine profila, ki jo omogočate preko Storitev ali imate vsa pravna pooblastila, soglasja in odobritve vašega pooblaščenca, ki so potrebna, da dodelite HealthCare Centralu pravice do takšne vsebine profila, kot je določeno v teh Pogojih, vključno z zagotavljanjem osebnih podatkov HealthCare Centralu (kot je opredeljeno v Politiki zasebnosti HealthCare Centrala), ki so nam posredovani kot del profila; in (ii) nobena vsebina profila, nobeno vaše objavljanje, nalaganje, objavljanje, oddajanje ali prenos vsebine profila ali uporaba vsebine profila (ali katerega koli njenega dela) s strani HealthCare Centrala na, preko ali preko Storitev ne bo kršilo, zlorabljalo ali kršilo patenta, avtorske pravice, blagovne znamke, poslovne skrivnosti, moralne pravice ali drugih pravic intelektualne lastnine tretje osebe, ali pravic javnosti ali zasebnosti, ali povzročilo kršitve katerega koli veljavnega zakona ali predpisa.

LICENCE, KI JIH DAJA HealthCare Central VSEBINI IN VSEBINI ČLANOV

V skladu z vašim spoštovanjem določb in pogojev teh Pogojev, vam HealthCare Central daje omejeno, neekskluzivno, neprenosljivo licenco za ogled, prenos in tiskanje katerega koli vsebine HealthCare Central izključno za vaše osebne in nekomercialne namene. Ne smete uporabljati, kopirati, prilagajati, spreminjati, izdelovati izpeljank na podlagi, distribuirati, prenašati, licencirati, prodajati, prenašati, javno prikazovati, javno izvajati, prenašati, pretakati, oddajati ali kako drugače izkoriščati Aplikacijo, Storitve ali Vsebino, razen če je izrecno dovoljeno v teh Pogojih. Nobene licence ali pravice vam ne dodeljujejo implicitno ali kako drugače v zvezi s katero koli pravico intelektualne lastnine, ki je v lasti ali pod nadzorom HealthCare Centrala ali njenih licenčnikov, razen licenc in pravic, ki so izrecno dodeljene v teh Pogojih. Za kakršno koli zlorabo Aplikacije, Storitev ali Vsebine, ki je na voljo preko njih, lahko HealthCare Central sprejme vse pravne ukrepe, ki so na voljo v skladu z zakonom.

Poleg tega, če ste povabljeni kot oskrbovalec, da pridobite dostop do enega ali več profilov od drugega uporabnika ob pogojih, da spoštujete določbe in pogoje teh Pogojev, vam HealthCare Central daje omejeno, neekskluzivno, neprenosljivo licenco za dostop in uporabo vsebine profila, do katerega vam je drugi uporabnik odobril dostop. Nimate pravice podlicencirati licenčnih pravic, danih v tem oddelku. Razen če se drugače dogovorite med vami in uporabnikom, ki vam omogoča dostop do takšne vsebine profila, se šteje, da je vsa vsebina profila zaupna in je ne smete javno razkriti, prikazovati, distribuirati, prenašati, pretakati, oddajati ali kako drugače uporabljati ali izkoriščati za kakršne koli druge namene kot zakonito zagotavljanje in pomoč pri upravljanju osebne zdravstvene oskrbe posameznika, na katerega se nanaša vsebina profila.

OSTALE STORITVE

Od časa do časa vam lahko predstavimo ponudbe ali promocije, za katere menimo, da so koristne ali relevantne, in ki lahko izvirajo od nas v HealthCare Centralu ali od tretjih strani. Določene od teh ponudb lahko zahtevajo, da delite ali vnesete dodatne informacije o sebi ali svoji ljubljeni osebi. Odgovorni ste za upravljanje informacij, ki se odločite deliti. HealthCare Central zagotavlja platformo, preko katere lahko te storitve koordinirate in upravljate, in čeprav se trudimo izbrati najkvalitetnejše partnerje in ponudnike storitev tretjih strani, nismo odgovorni za izbire, ki jih naredite glede deljenja svojih zasebnih podatkov ali natančnosti ali kakovosti takih storitev tretjih strani. V tem primeru so storitve le prostor za dostop do teh storitev tretjih strani, in HealthCare Central ni stranka, niti smo na kakršen koli drug način vključeni v kakršne koli transakcije, ki se sklepajo ali omogočajo preko storitev. Poleg tega HealthCare Central ne odgovarja za nobene spore, ki nastanejo med vami in katero koli tretjo stranko.

Poleg tega bo HealthCare Central storil vse, kar je v njegovi moči, da vam omogoči uporabo HealthCare Central storitev kot enotne konzole, preko katere lahko upravljate te storitve tretjih strani, vključno z olajšanjem dostave in prejema komunikacije med vami in vašimi zdravstvenimi delavci, od lekarn do zdravniških ordinacij. Ne moremo zagotoviti, da lahko ali bomo ohranili naš odnos s katero koli tretjo stranko. Prav tako nismo odgovorni za nobeno raven storitve, dostopnost ali kakovost katere koli takšne povezave s tretjimi osebami, in se odpovedujemo kakršni koli odgovornosti za napake ali napačno komunikacijo s temi osebami. V obsegu, v katerem zagotavljanje drugih storitev zahteva dejanja v vašem imenu, se strinjate, da imenujete HealthCare Central kot svojega agenta po potrebi za zagotavljanje teh storitev.

POVRATNE INFORMACIJE

Pozdravljamo in spodbujamo vas, da podate povratne informacije, komentarje in predloge za izboljšanje storitev (»Povratne informacije«). Povratne informacije lahko pošljete tako, da nam pošljete e- pošto na support@HealthLyApp.com ali prek povezave Pomoč in povratne informacije na spletnem mestu. Potrjujete in se strinjate, da če nam posredujete kakršne koli povratne informacije, nam s tem dajete neizključno, svetovno, trajno, neodtujljivo, popolnoma plačano, brezplačno, podlicenčno in prenosljivo licenco za uporabo katere koli intelektualne lastnine, ki jo imate ali nadzorujete, za uporabo, kopiranje, spreminjanje, ustvarjanje izpeljanih del na njej, in na drug način izkoriščanje Povratnih informacij v kateri koli namen brez kakršne koli nadomestilo za vas katere koli vrste.

SPLOŠNE ZABRANE

Strinjate se, da ne boste počeli ali ne boste počeli ničesar od navedenega:

 • Lažno se predstavljati ali lažno predstavljati svojo povezanost z katero koli osebo ali entitet.
 • Kršiti katerikoli veljaven zakon ali predpis.
 • Zbirati ali shranjevati katerokoli osebno identifikacijo, vključno s katerim koli vsebinom profila in/ali osebnimi podatki (kot je opredeljeno v Politiki zasebnosti) od Storitev drugih uporabnikov Storitve brez njihovega izrecnega dovoljenja.
 • Objavljati, nalagati, pošiljati ali prenašati katerokoli vsebino profila, ki:
  • krši, prilašča ali krši zasebnost tretje osebe ali katero koli javno pravico ali katerikoli patent, avtorsko pravico, znamko, poslovno skrivnost, moralne pravice ali drugo pravico intelektualne lastnine;
  • krši ali spodbuja kakršno koli vedenje, ki bi kršilo katerikoli veljaven zakon ali predpis ali bi privedlo do civilne odgovornosti;
  • je lažen ali zavajajoč;
  • je obrekljiv, obscen, pornografski, vulgaren ali žaljiv;
  • spodbuja diskriminacijo, nestrpnost, rasizem, sovraštvo, nadlegovanje ali povzroča škodo kateri koli posamezniku ali skupini;
  • je nasilen ali grozi ali spodbuja nasilje ali dejanja, ki grozijo katerikoli osebi ali entiteti;
  • spodbuja nezakonite ali škodljive dejavnosti ali substance;
 • Uporabljati, prikazovati, kopirati ali vključiti Spletno mesto ali Aplikacijo, ali kateri koli posamezni element znotraj Storitev ali Vsebin, ali ime HealthCare Central, katerokoli znamko HealthCare Central, logotip ali druge informacije o lastništvu, ali postavitev in oblikovanje katere koli strani ali obrazca, ki se nahaja na strani, brez izrecnega pisnega soglasja HealthCare Central;
 • Dostopati, spreminjati ali uporabljati zaprta območja Spletnega mesta, Aplikacije, računalniških sistemov HealthCare Central ali sistemov tehnične dostave dobaviteljev HealthCare Central;
 • Poskušati preizkusiti, skenirati ali preizkusiti ranljivost kateregakoli sistema ali omrežja HealthCare Central ali kršiti katere koli varnostne ukrepe ali avtentikacijo;
 • Izbegavati, zaobiti, odstraniti, onemogočiti, zmanjšati, dešifrirati ali kako drugače zaobiti katerikoli tehnološki ukrep, ki ga izvaja HealthCare Central ali kateri koli od ponudnikov HealthCare Central ali katera koli tretja oseba (vključno z drugim uporabnikom) za zaščito Aplikacije, Storitev, Vsebin ali vsebine profila;
 • Poskusiti dostopati ali iskati Aplikacijo, Storitve ali Vsebino ali prenesti Vsebino ali vsebino profila iz Storitev z uporabo katerega koli mehanizma, programske opreme, orodja, agenta, naprave ali mehanizma (vključno s pajki, roboti, iskalniki, orodji za rudarjenje podatkov ali podobno) razen programske opreme in/ali agentov za iskanje, ki jih zagotavlja HealthCare Central ali drugi splošno dostopni spletni iskalniki tretjih oseb;
 • Uporabljati Storitve ali Aplikacijo za pošiljanje kakršnega koli nezaželenega ali neavtoriziranega oglaševanja, promocijskega materiala, elektronske pošte, nezaželene pošte, nezaželene pošte, verižnih pisem ali druge oblike klica;
 •  

 • Uporabljati katerokoli metaoznako ali drug skriti tekst ali metapodatke, ki uporabljajo znamko HealthCare Central, URL logotip ali ime izdelka brez izrecnega pisnega soglasja HealthCare Central;
 • Uporabljati Aplikacijo, Storitve, Vsebine ali vsebine profila v kateri koli komercialne namene ali v korist katere koli tretje osebe ali na kakršen koli način, ki ni dovoljen s temi Pogoji;
 • Ponarejati katerokoli glavo TCP/IP paketa ali katerikoli del informacij v glavi v kateri koli objavi elektronske pošte ali diskusijskih skupinah, ali na kateri koli način uporabiti Aplikacijo ali Storitve za pošiljanje spremenjenih, zavajajočih ali lažnih informacij, ki identificirajo izvor;
 • Poskušati dešifrirati, dekompilirati, razstaviti ali inženirati katerokoli programsko opremo, ki se uporablja za zagotavljanje Aplikacije ali Storitev;
 • Ometati ali poskušati ovirati dostop kateri koli uporabnik, gostitelj ali omrežje, vključno, brez omejitev, pošiljanje virusov, preobremenitev, poplav, pošiljanje nezaželene pošte ali bombardiranje elektronske pošte Aplikacije ali Storitev;
 • Spodbujati ali omogočati katerikoli drugi osebi, da stori karkoli od zgoraj navedenega.
 •  

  HealthCare Central ima pravico preiskovati in kazensko preganjati kršitve česar koli od zgoraj navedenega v največji meri zakona. HealthCare Central lahko vključi in sodeluje s pravosodnimi organi pri pregonu uporabnikov, ki kršijo te pogoje.

  Potrjujete, da HealthCare Central nima obveznosti nadzirati vašega dostopa ali uporabe Aplikacije ali Storitev ali pregleda ali urejanja katere koli vsebine profila, vendar ima pravico to storiti v namen delovanja Aplikacije in Storitev, da bi zagotovili vaše skladnost s temi Pogoji in da bi se držali veljavnega zakona ali ukaza ali zahteve sodišča, upravne agencije ali drugega vladnega organa.

  HealthCare Central si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila odstrani ali onemogoči dostop do katerekoli vsebine profila, za katero HealthCare Central, po lastni presoji, meni, da krši te Pogoje ali na drug način škoduje Aplikaciji ali Storitvam.

  POVEZAVE

  Aplikacija lahko vsebuje povezave do spletnih mest ali virov tretjih oseb. Potrjujete in se strinjate, da HealthCare Central ni odgovoren za:

  • dostopnost ali točnost takih spletnih mest ali virov; ali
  • vsebino, izdelke ali storitve na ali dostopne prek takih spletnih mest ali virov.

  Povezave do takih spletnih mest ali virov ne pomenijo nobene podpore s strani HealthCare Central takim spletnim mestom ali virom ali vsebini, izdelkom ali storitvam, ki so na voljo na takih spletnih mestih ali virih. Priznavate izključno odgovornost in prevzemate vso tveganje, ki izhaja iz vaše uporabe katerega koli takšnega spletnega mesta ali vira ali vsebine, izdelkov ali storitev na ali dostopnih na takih spletnih mestih ali virih.

  OBVESTILO O KRŠITVI AVTORSKEGA PRAVA

  Spoštujemo pravice intelektualne lastnine drugih in pričakujemo, da bodo naši uporabniki storili enako. Politika HealthCare Central, v ustreznih okoliščinah in po lastni presoji, onemogoča in/ali ukine račune uporabnikov, ki večkrat kršijo ali so večkrat obtoženi kršenja avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine drugih.

  V skladu z Zakonom o digitalnem milenijumu o avtorskih pravicah iz leta 1998, katerega besedilo je mogoče najti na spletni strani Urad za avtorske pravice ZDA, bo HealthCare Central hitro odgovoril na trditve o kršitvi avtorskih pravic, storjenih z uporabo spletne strani HealthCare Central ("Spletna stran") ali aplikacije HealthLy ("Aplikacija"), ki jih je prijavil pooblaščeni agent za avtorske pravice HealthCare Central, identificiran v vzorčnem obvestilu spodaj.

  Če ste lastnik avtorskih pravic ali ste pooblaščeni za delovanje v imenu nekoga drugega ali ste pooblaščeni za delovanje po katerem koli izključnem pravu pod avtorskim pravom, prijavite domnevne kršitve avtorskih pravic, ki se dogajajo na ali prek aplikacije ali spletnega mesta tako, da pošljete obvestilo o domnevni kršitvi pooblaščenemu agentu za avtorske pravice HealthCare Central. Po prejemu obvestila, kot je opisano spodaj, bo HealthCare Central sprejel vse potrebne ukrepe po lastni presoji, vključno z odstranitvijo spornega materiala iz Aplikacije ali Spletne strani.

  • Identificirajte delo, zaščiteno avtorskimi pravicami, za katerega trdite, da je kršeno ali - če je več delov zaščitenih avtorskimi pravicami zajetih s tem obvestilom - lahko zagotovite reprezentativni seznam del, zaščitenih avtorskimi pravicami, za katere trdite, da so kršena.
  • Identificirajte material, za katerega trdite, da krši avtorske pravice (ali je predmet kršenja avtorskih pravic) in ga je treba odstraniti ali mu preprečiti dostop, skupaj z informacijami, ki so dovolj razumno, da nam omogočijo lociranje materiala, vključno z vsaj URL povezavo, prikazano na Spletni strani, kjer se tak material nahaja.
  • Navedite svoj poštni naslov, telefonsko številko in, če je na voljo, elektronski naslov.
  • Vključite obe naslednji izjavi v telo obvestila:
   • "S tem izjavljam, da v dobri veri verjamem, da sporno uporabo materiala, zaščitenega z avtorskimi pravicami, ni pooblastil lastnik avtorskih pravic, njegov agent ali zakon (npr. kot poštena uporaba)."
   • "S tem izjavljam, da so informacije v tem obvestilu točne in da sem jaz lastnik ali pooblaščen za delovanje v imenu lastnika avtorskih pravic ali izključnega pravice na podlagi avtorskih pravic, ki so navodno kršene, pod kazensko odgovornostjo za lažno pričanje."
  • Navedite svoje polno uradno ime in svoj elektronski ali fizični podpis.
  • Posredujte to Obvestilo, z vsemi izpolnjenimi postavkami, imenovanemu agentu za avtorske pravice HealthCare Central na copyright@HealthCareCentral.co.

  PREKINITEV IN ODPOVED RAČUNA

  Če kršite katerikoli od teh pogojev, bo HealthCare Central imel pravico suspendirati ali onemogočiti vaš račun ali prekiniti te pogoje in onemogočiti dostop do vaših profilov, vključno s tistimi profili, do katerih so vam drugi člani dovolili dostop, po lastni presoji in brez predhodnega obvestila. HealthCare Central si pridržuje pravico preklicati vaš dostop do aplikacije in storitev ter njihovo uporabo kadarkoli, brez razloga ali s razlogom. Vaš račun lahko kadar koli prekličete tako, da pošljete e-pošto na support@HealthLyApp.com.

  ZAGOTAVLJANJE

  Zagotavljate in izjavljate, da vaša uporaba storitev HealthCare Central, bodisi kot ustvarjalec profila ali kot skrbnik, služi izključno zakonitim namenom olajšanja skrbi za posameznika, ki je predmet profila. Ne storitve, ne aplikacija, ne nobena vsebina, niti nobena vsebina profila ne sme biti uporabljena v nobenem primeru za kakršen koli nezakonit namen.

  ODPOVED ODGOVORNOSTI

  Aplikacija, storitve in vsebina se zagotavljajo "kakršne koli so", brez kakršne koli vrste garancije, izrecne ali implicitne. Brez omejevanja zgoraj navedenega se HealthCare Central izrecno odpoveduje kateri koli garanciji tržljivosti, primernosti za določen namen, tihi užitki ali nekršitve pravic in kakršni koli garanciji, ki izhaja iz nas. HealthCare Central ne daje nobene garancije, da bo aplikacija, storitve ali vsebina izpolnila vaše zahteve ali da bo na voljo neprekinjeno, varno ali brez napak. HealthCare Central ne daje nobene garancije glede kakovosti katere koli storitve ali vsebine, ki je na voljo ali pridobljena prek storitev HealthCare Central, ali glede natančnosti, pravočasnosti, resničnosti, popolnosti ali zanesljivosti katerega koli vsebnika ali vsebine profila, pridobljenega prek storitev. Vsebino profila predložijo izključno uporabniki in HealthCare Central ne prevzema odgovornosti za resničnost ali natančnost istega.

  Niti en nasvet ali informacija, bodisi ustna ali pisna, pridobljena od HealthCare Central ali prek aplikacije ali storitev, ne bo ustvarila nobene garancije, ki ni izrecno navedena tukaj.

  ODŠKODNINA

  Soglašate, da boste zagovarjali, odškodovali in zaščitili HealthCare Central, njegove sodelavce, direktorje, zaposlene in agente, od in proti kakršnim koli zahtevkom, obveznostim, škodam, izgubam, odnosom in stroškom ali na katerikoli drug način povezanim s:

  • Vašim dostopom ali uporabo aplikacije, storitev, katerekoli vsebine ali kateregakoli vsebin profila (ne glede na to, ali je to profil, ki ste ga ustvarili ali ne)
  • Kakršno koli drugo uporabo naše spletne strani ali storitev za kakršno koli nezakonito ali neprimerno ravnanje ali
  • Kateregakoli vašega dejanja ali opustitve, ki predstavlja dejansko ali domnevno kršitev teh pogojev.

  OMEJITEV ODGOVORNOSTI

  Priznavate in se strinjate, da, v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, prevzamete celoten tveganje, ki izhaja iz vašega dostopa in uporabe aplikacije in storitev. Ne HealthCare Central, ne katera koli druga oseba ali subjekt, vključen v ustvarjanje, proizvodnjo ali dostavo aplikacije ali storitev, ne bo odgovoren za kakršno koli neposredno, posebno, posredno škodo ali izgubo dobička, izgubo podatkov, izgubo ugleda, prekinitev storitev, poškodbe računalnika ali okvare sistema ali stroške nadomestnih izdelkov ali storitev, ali za kakršno koli škodo zaradi osebnih ali telesnih poškodb ali čustvenih težav, ki izhajajo iz nezmožnosti uporabe aplikacije ali storitev ali nezmožnosti uporabe ali dostopa do profila ali kateregakoli posebnega vsebinskega profila, ne glede na to, ali temelji na garanciji, pogodbi, deliktih (vključno z malomarnostjo) ali odgovornosti za izdelek ali kateri koli drugi pravni teoriji, ali če je HealthCare Central obveščen o možnosti takšne škode, tudi če se ugotovi, da je omejeni pravni sredstvo, navedeno tukaj, spodkopalo svoj bistveni namen.

  V nobenem primeru skupna odgovornost HealthCare Central, ki izhaja iz teh pogojev ali v zvezi z njimi ali iz uporabe ali nezmožnosti uporabe aplikacije ali storitev, ne bo presegla zneska, ki ste ga plačali HealthCare Central za uporabo istega, če ste plačali kakršen koli znesek HealthCare Central za uporabo istega ali sto dolarjev ($100), kar je večje. Zgoraj navedene omejitve škode so temeljni elementi pogodbe med HealthCare Central in vami. Nekatere pristojnosti ne dovoljujejo izključitve ali omejitve odgovornosti za posledično ali naključno škodo, zato zgornje omejitve morda ne veljajo za vas.

  KONTROLNO PRAVO IN PRISTOJNOST

  Ti pogoji in vsa dejanja v zvezi z njimi bodo urejena z zakoni države Kalifornija, ne glede na določbe o koliziji zakonov. Izključna pristojnost in kraj kakršnegakoli postopka za preprečevanje dejanskega ali domnevnega kršitve, zlorabe ali kršitve avtorskih pravic, žigov, poslovnih skrivnosti, patentov ali drugih pravic intelektualne lastnine katere koli stranke, kot je navedeno spodaj v "Reševanje sporov", bodo državni in zvezni sodišči, ki se nahajajo v severnem okrožju Kalifornije, in vsaka stranka v tej pogodbi se odpove kakršnemu koli ugovoru glede pristojnosti in kraja v takšnih sodiščih.

  CELOTEN SPORAZUM

  Ti pogoji predstavljajo popolno in izključno razumevanje in sporazum med HealthCare Central in vami glede aplikacije in storitev, in ti pogoji nadomestijo vse prejšnje ustne ali pisne sporazume ali dogovore med HealthCare Central in vami glede aplikacije in storitev. V primeru, da ste izbrali dostop do omejenih delov aplikacije ali uporabo dodatnih storitev, ki so predmet dodatnih določb in pogojev, so vsi dodatni pogoji in določbe, ki veljajo za ta del aplikacije ali dodatne zdravstvene storitve, izrecno vključeni v te pogoje.

  DOVOLITEV

  Ne smete dodeliti ali prenesti teh pogojev, na podlagi zakona ali kako drugače, brez predhodnega pisnega soglasja HealthCare Central. Vsak vaš poskus dodelitve ali prenosa teh pogojev, brez takšnega soglasja, bo ničen in neveljaven. HealthCare Central lahko dodeli ali prenese te pogoje, po lastni presoji, brez omejitev. V skladu s temi pogoji bodo ti pogoji zavezujoči in veljavni v korist strank, njihovih naslednikov in dovoljenih prejemnikov.

  OBVESTILO

  Vsa obvestila ali drugo komuniciranje, dovoljeno ali potrebno po tem sporazumu, vključno s tistimi v zvezi z spremembami teh pogojev, bodo v pisni obliki in poslana s strani HealthCare Central:

  • po elektronski pošti (v vsakem primeru na naslov, ki ga navedete); ali
  • z objavo na spletnem mestu ali v aplikaciji.

  Za obvestila, poslana po elektronski pošti, se bo datum prejema štel za datum, ko je bilo takšno obvestilo poslano.

  KLJUB REŠITVI

  Strinjate se, da se bodo vsi spori, zahtevki ali kontroverze, ki izhajajo iz teh pogojev ali se nanašajo nanje ali na njihovo kršitev, razveljavitev, izvajanje, tolmačenje ali veljavnost ali uporabo zdravstvenih storitev (skupaj "Spori"), reševali z obvezujočo arbitražo, razen če si katera koli stranka pridržuje pravico, da sproži posamezno tožbo pred sodiščem za spore majhne vrednosti in pravico do začasne ali druge pravične pravne pomoči v pristojnem sodišču, da bi preprečila dejansko ali domnevno kršitev, prilastitev ali kršitev pravic katere koli stranke, avtorskih pravic, znamk, poslovnih skrivnosti, patentov ali drugih pravic intelektualne lastnine. Potrjujete in se strinjate, da se vi in HealthCare Central odpovesta pravici do sojenja pred poroto ali sodelovanja kot tožnik ali član skupine v katerem koli domnevnem skupinskem tožbenem postopku ali postopku zastopnika. Poleg tega, razen če se vi in Healthker Central ne dogovorite pisno drugače, arbitraža ne more združiti zahtevkov več oseb in ne more na noben način predsedovati nobenemu obliku katerega koli razrednega ali zastopniškega postopka. Če se ta poseben odstavek šteje za neveljavnega, bo celoten oddelek "Reševanje sporov" razglašen za neveljaven. Razen kot je predvideno v prejšnji povedi, bo ta oddelek "Reševanje sporov" preživel vsako prenehanje teh pogojev.

  Pravila arbitraže in veljavno pravo. Arbitražo bo upravljala Ameriška arbitražna združenje (AAA) v skladu s Pravili trgovske arbitraže in Dodatnimi postopki za potrošniške spore (Pravila AAA), ki bodo takrat veljala, razen če je spremenjeno s tem odstavkom "Reševanje sporov". (Pravila AAA so na voljo na njihovi spletni strani ali pokličite AAA na 1-800-778-7879.) Zvezni zakon o arbitraži bo urejal tolmačenje in izvajanje tega odstavka.

  Postopek arbitraže. Stranka, ki želi sprožiti arbitražo, mora drugi stranki dostaviti pisno Zahtevo za arbitražo, kot je določeno v Pravilih AAA. (AAA zagotavlja obrazec Zahteve za arbitražo in poseben obrazec za prebivalce Kalifornije.) Arbitra bo bodi upokojeni sodnik ali odvetnik z licenco za prakso prava v Kaliforniji in bo izbran s seznama arbitrov AAA v potrošniških sporih. Če se stranki ne moreta dogovoriti o arbitru v sedmih (7) dneh od prejema Zahteve za arbitražo, bo AAA imenovala arbitra v skladu s Pravili AAA.

  Lokacija in postopek arbitraže. Razen če se vi in HealthCare Central pisno ne dogovorite drugače, se bo arbitraža izvajala v okrožju, kjer živite. Če vaš zahtevek ne presega $10.000, se bo arbitraža izvajala izključno na podlagi dokumentov, ki jih vi in HealthCare Central predložite arbitru, razen če zahtevate obravnavo ali arbitar ugotovi, da je obravnava potrebna. Če vaš zahtevek presega $10.000, bo vaša pravica do obravnave določena z Pravili AAA. V skladu s Pravili AAA bo arbitar imel diskrecijsko pravico, da usmeri razumno izmenjavo informacij med strankami, v skladu z naravo pospešene narave arbitraže.

  Odločitev arbitra. Arbitra bo odločil v roku, določenem v Pravilih AAA. Odločitev arbitra bo vključevala bistvene ugotovitve in zaključke, na katerih je arbitra temeljil svojo odločitev. Sodna odločba o arbitražni odločbi se lahko vnese v katero koli sodišče, ki je pristojno za to. Odškodnina, ki jo dodeli arbitra, mora biti v skladu s pogoji zgoraj navedenega odstavka "Omejitev odgovornosti" glede vrste in zneska škode, za katero se stranka lahko šteje za odgovorno. Arbitra lahko izda samo deklaratorno ali sodno prepoved v korist tožeče stranke in samo v obsegu, ki je potreben, da zagotovi olajšanje, ki ga upravičeno zahteva posamezni zahtevek tožeče stranke. Če zmagate v arbitraži, imate pravico do povračila stroškov odvetnikov in stroškov, v obsegu, določenem veljavnim zakonom. HealthCare Central ne bo zahteval in s tem odstopa od vseh pravic, ki jih lahko ima v skladu z veljavnim zakonom, da bi zahteval povračilo stroškov odvetnikov in stroškov, če prevlada v arbitraži.

  Pristojbine. Vaša odgovornost za plačilo vseh stroškov AAA za vložitev, administrativne in arbitražne stroške bo izključno v skladu s pravili AAA. Vendar pa, če vaša zahteva za odškodnino ne presega $75.000, bo HealthCare Central plačal vse takšne pristojbine, razen če arbitra ugotovi, da je bistvo vaše zahteve ali olajšave zahtevane v vašem Zahtevku za arbitražo nepomembno ali vloženo v neprimerne namene (npr. v skladu s standardi, določenimi v Zveznih pravilih civilnega postopka 11(b)).

  SPLOŠNO

  Neuspeh HealthCare Central, da izvede katerokoli pravico ali določbo teh Pogojev, ne bo štel kot odrekanje prihodnjega izvajanja te pravice ali določbe. Odrekanje katerikoli takšni pravici ali določbi bo učinkovito le, če je pisno in podpisano s strani ustrezno pooblaščenega predstavnika HealthCare Central. Razen kot je izrecno navedeno v teh Pogojih, nobeno od strank v uporabi katerega koli od svojih pravnih sredstev po teh Pogojih ne bo vplivalo na druga pravna sredstva po teh Pogojih ali na kakršen koli drug način. Če iz kakršnega koli razloga pristojno sodišče ugotovi, da je katerakoli določba teh Pogojev neveljavna ali neizvršljiva, bo ta določba uporabljena v največji dovoljeni meri, in ostale določbe teh Pogojev bodo ostale v polni moči.

  KONTAKTIRANJE HealthCare Central

  Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s temi Pogoji, se obrnite na HealthCare Central na support@HealthcareCentral.co

   

  HealthLy App